Forskning som gör skillnad

Ända sedan 1919 har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) stött forskning kring en lång rad sjukdomar. Läs mer om SSMF:s livsviktiga forskning

Möt några aktuella forskare som med SSMF:s stöd är på väg mot medicinska genombrott – läs årets informationskampanj!

SSMF inför nytt stort forskningsstöd

Kunglig glans när unga forskare belönadesUtöver de 40 miljoner kronor som SSMF redan stödjer medicinsk forskning med införs nu SSMF:s Stora Anslag. De åtta första mottagarna fick dela på totalt 46 miljoner kr. Möt mottagarna av SSMF:s Stora Anslag!  Läs om årets Stora Anslag!

Kunglig glans när unga forskare belönades

Den 25 september delade drottning Silvia och SSMF:s ordförande Göran Magnusson ut diplom till årets nya SSMF-forskare och stipendiater.
Möt 2013 års SSMF-stipendiater/forskare i ord och bild
Se bilder från diplomutdelningen

Områden där Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning stödjer forskning

Vill du stödja oss?

Vill du att dina barn och barnbarn får bättre mediciner och vård än vad som finns i dag? Ge en gåva eller gör en donation till SSMF.
Läs om olika sätt att stödja SSMF

Sök forskningsstöd

Resestipendium  1/12 2014     Läs mer
Stipendier postdok 15/10-15/11  Läs mer
SSMF-forskare 15/10-15/11       Läs mer
SSMF:s Stora Anslag 15/4-15/5       Läs mer