100 års forskning för livet

Sjuksal 1919Vad har berömda medicinska pionjärer som Herbert Olivecrona och Clarence Crafoord gemensamt? Vad förenar de svenska Nobelpristagarna i medicin Hugo Theorell och Torsten Wiesel? Varifrån får många av dagens mest lovande forskare stöd i sitt sökande efter nya effektivare sätt att upptäcka, behandla och bota allt fler sjukdomar? Svaret är Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Läs om SSMF och hur du kan stödja oss! 

"Nej, nu får det vara nog!" Så startades SSMF!
Så här kan du stödja medicinsk forskning! Läs mer

Mycket intressant läsning om SSMF och forskningens framsteg

Forskarnas Nyheter

NYHET! Ladda ner nya numret av Forskarnas Nyheter och läs om SSMF 100 år, nya mottagarna av SSMF:s Stora Anslag, nya framsteg inom forskningen mm!

Ladda ner

SSMF gåvogivare

Möt några av de generösa givare som med sina gåvor gör det möjligt för SSMF att stödja så många skickliga forskare inom så många olika sjukdomsområden!

Läs om generösa givare

SSMF:s nya stora JubileumsPris!

Vem blir först att få SSMF:s JubileumsPris – ett personligt forskningsanslag på fem miljoner
kronor? Priset delas ut första gången hösten 2019 och därefter vart femte år. Priset är avsett för
tidigare mottagare av forskningsstöd från SSMF som aktivt forskar vid ett svenskt lärosäte.
Läs om nomineringsprocessen för SSMF:s JubileumsPris

 

Genom SSMF kan du stödja forskning kring nästan alla sjukdomar

Områden där Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning stödjer forskning

Medan de flesta ideella forskningsorganisationer enbart stödjer forskning kring en specifik sjukdom, finansierar SSMF forskning kring så gott som alla sjukdomar.
 

MER NYHETER FÖR FORSKARE

SSMF:s Stora Anslag 15/4-15/5 Läs mer
Postdokstipendium 15/10-15/11 Läs mer
Resestipendium 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12  Läs mer

 

Ur Dagens Nyheter 17/1 2018.
Har du aktier? Investera utdelningen skattefritt i medicinsk forskning!

Ge aktieutdelningen till forskning!

Har du aktier i börsnoterade bolag? Vet du att du skattefritt kan skänka hela eller delar av aktieutdelningen i börsnoterade bolag till livsviktig forskning? Kanske något att tänka på till 2019 års utdelningar?

Obs! Den utdelning som du vill skänka måste registreras innan respektive bolags stämma fastställer årets utdelning. Läs mer via länken här nedanför eller ring SSMF på 08-33 50 61 eller kontakta din aktieförvaltare.

Läs hur du kan stödja SSMF via aktieutdelning