Med bidrag från allt fler givare …

Visste du att Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) stödjer forskning kring alla sjukdomar? När statens anslag inte räcker till, behöver forskarna din hjälp så att nästa generation kan få bättre mediciner och vård än vad som finns i dag. Med hjälp av stora som små bidrag från medkännande privatpersoner gör SSMF en viktig insats för svensk medicinsk forskning. 

Läs mer om SSMF:s livsviktiga forskning
Möt några av de personer som bidragit till viktig forskning

SSMF Aktuella forskare

… kan SSMF stödja allt mer forskning

Vid en ceremoni den 26 september kunde SSMF dela ut diplom till 34 nya SSMF-stipendiater och åtta mottagare av SSMF:s Stora Anslag som bevis på att de tillsammans totalt fått närmare 80 miljoner kronor i stöd från SSMF.

Läs mer om några högaktuella forskare 
Möt 2017 års nya SSMF-stipendiater och mottagarna av SSMF:s Stora Anslag

Vill du läsa mer om forskningens framsteg?
Nya numret av SSMF:s tidning är här!

I Forskarnas Nyheter kan du följa utvecklingen inom medicinsk forskning. Framförallt kan du se hur de forskare, som SSMF med hjälp av generösa givare finansierar, lyckas i sin forskning både här hemma och ute i världen.

SSMF Forskarnas Nyheter

I Forskarnas Nyheter nr 2 2017 möter du nya och tidigare SSMF-stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag och kan läsa om deras livsviktiga forskning. Du får också en intressant inblick i en av de gåvor som gör det möjligt för SSMF att stödja svensk medicinsk forskning med allt större belopp.

Ladda ner Forskarnas Nyheter nr 2 2017

Genom SSMF kan du stödja
forskning kring alla sjukdomar

Områden där Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning stödjer forskning

FÖR FORSKARE

Sök forskningsstöd

Resestipendium  1/3  Läs mer
SSMF:s Stora Anslag 15/4–15/5 Läs mer
Postdokstipendium 15/10–15/11 Läs mer

Möt 2017 års nya SSMF-stipendiater

Här presenteras 2017 års nya SSMF-stipendiater
Presentation av nya SSMF-stipendiater
Diplomutdelning SSMF-stipendiater och mottagare
av SSMF:s Stora Anslag