Med bidrag från allt fler givare …

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) stödjer forskning kring alla sjukdomar.När statens anslag inte räcker till, behöver forskarna din hjälp så att nästa generation kan få bättre mediciner och vård än vad som finns i dag. Läs mer om SSMF:s livsviktiga forskning Möt de högaktuella forskarna (se bilderna här intill) i SSMF:s informationskampanj

… kan SSMF stödja fler och fler forskare

Under 2016 fick 37 nya SSMF-stipendiater över 50 miljoner kronor till sin forskning. Dessutom belönades åtta av Sveriges mest lovande unga forskare med SSMF:s Stora Anslag på totalt 24 miljoner kronor.

Nya mottagare av SSMF:s Stora Anslag
2017 års SSMF-stipendiater

Läs Jan Gradvalls forskarporträtt!

Har du läst SSMF:s annonser och slagits av hur välskrivna de är och hur begripligt de beskriver även komplicerad forskning? Så är de också skrivna av en av landets vassaste pennor, Jan Gradvall, som för några år sedan fick Publicistklubbens Stora Pris just för att han ”tonsäkert beskriver allt som gör livet intresssant”.

Läs ett urval av Jan Gradvalls texter här

Områden där Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning stödjer forskning

Hur vill du stödja oss?

Stöd SSMF med allt från en liten gåva till en stor donation. Läs vår folder "Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än i dag?" – klicka här!

Sök forskningsstöd

Resestipendium 1/12-17  Läs mer
SSMF:s Stora Anslag 15/4–15/5 Läs mer
Postdokstipendium 15/10–15/11 Läs mer