Diplomutdelning i Stockholm 2010

Främre raden f v: Jenny Häggkvist, Anquan Liu, Helene Rundqvist,Ann-Carlotte Johansson,Julius Juarez,Anita Öst, Mi Hou, Anne-Sofie Johansson, Annelie Tjernlund. Bakre raden f v Samir El Andaloussi, Christopher Sjöwall, Zhe Jin ,Johan Olerud, Stefan Spulber, Göran Magnusson, Fredrik Piehl.
Image

Vid SSMF:s diplomceremoni i Stockholm den 27 september överlämnade ordförande Göran Magnusson  och vetenskapliga sekreteraren Fredrik Piehl diplom till fjorton av de 29 stipendiater som i år kom från Linköping, Stockholm och Uppsala. Totalt kommer 38 personer att få motta diplom som bevis för att de tilldelats stipendium för postdoktorala studier under två år.

I Nobel Forum vid Karolinska Institutet hälsades de fjorton stipendiaterna och deras anhöriga välkomna av ordföranden, som helt kort berättade om SSMF och dess historia. Bland de inbjudna fanns även företrädare för  SSMF:s fonder och stiftelser samt ledamöter ur styrelsen. 

Efter diplomutdelningen bjöds det på bubbel, buffé och mingel.

Dela/spara Dela eller tipsa