Diplomutdelning i Stockholm 2009

Främre raden f v: Dariush Mokhtari, Tove Berg, Peyman Björklund, Yunying Chen. Bakre raden f v: Göran Magnusson, Julianna Kele-Olovsson, Helin Vakifahmetoglu, Christoffer Tamm, Annica Gad, Karl Björk, Mattias Forsell, Yenan Bryceson, Xiaoqun Zhang.
Image

Vid SSMF:s diplomceremoni i Stockholm den 30 september överlämnade ordförande Göran Magnusson diplom till tolv av de arton stipendiater som i år kom från Stockholm och Uppsala. Totalt kommer 35 personer att få motta diplom som bevis för att de tilldelats stipendium för postdoktorala studier under två år.

I Nobel Forum vid Karolinska Institutet hälsades de tolv stipendiaterna och deras anhöriga välkomna av ordföranden, som helt kort berättade om SSMF och dess historia. Bland de inbjudna fanns även företrädare för SSMF:s fonder och stiftelser samt ledamöter ur styrelsen. 

Efter diplomutdelningen bjöds det på bubbel, tilltugg och mingel.

Dela/spara Dela eller tipsa