Diplomutdelning i Stockholm 2012

Främre raden f v: Sonchita Bagchi, Erwin Brenndörfer, Marika Nestor, Emily Sonestedt, Lasse Jensen, Kerrie Sandgren, Lina Nordquist, Caroline Gallant,  Anna Kähler, Vaibhav Agarwal, Göran Magnusson. Bakre raden f v: Amanda Pettersson, Michel Hultström,  Katarina Johansson,  Anders Bjerg Bäcklund, Rasmus Havmöller, My Andersson, Fredrik Piehl, Björn Wahlin, Jana de Boniface, Sophie Bensing, Anna Martner, Kylie Foo, Giuseppe Coppotelli   
Image

Vid SSMF:s diplomceremoni i Stockholm den 17 september överlämnade ordföranden Göran Magnusson och vetenskapliga sekreteraren Fredrik Piehl diplom till tjugotvå av totalt 41 personer som får motta diplom som bevis för att de tilldelats stipendium för postdoktorala studier under två år samt forksningsanslag för tjänst som forskarassistent under 3 år.

I Nobel Forum vid Karolinska Institutet hälsades de tjugotvå stipendiaterna och deras anhöriga välkomna av ordföranden, som helt kort berättade om SSMF och dess historia. Bland de inbjudna fanns även företrädare för SSMF:s fonder och stiftelser samt ledamöter ur styrelsen.

Efter diplomutdelning bjöds det på bubbel, buffé och mingel.

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa