Vill du möta några högaktuella SSMF‑forskare? Gör det här!

Vill du veta mer om hur en medicinsk forskares vardag ser ut? Vill du få en inblick i det enorma arbete som ligger bakom de många små framsteg som ligger bakom ett stort genombrott? Vill du bättre förstå hur viktiga gåvor från generösa givare är för att kunna finansiera forskarnas bokstavligt tala livsviktiga arbete?

Under flera år har Jan Gradvall, känd från bland annat Dagens Industri Weekend, intervjuat några av de många unga, lovande forskare som stöds av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Läs Jan Gradvalls fascinerande forskarporträtt här nedan. De fina bilder, som ackompanjerar Jan Gradvalls texter, är tagna av fotograf Hans Ericksson. Creative director Björn Garenberg. Form & retusch Lennart Karlsson.

SSMF:s informationskampanj 2018

SSMF Annons Mattan
Läs hur Kristina Lång kunde börja forska på universitetet där Albert Einstein och 20 andra Nobelpristagare forskat.  Läs här

SSMF Annons Brent
Läs hur ett fint hus i Spanien gav Brent Page möjlighet till nya framsteg i sin cancerforskning.  Läs här

Emma Börgeson
Läs hur en fin flygel och andra värdeföremål gör att Emma Börgeson kan hjälpa överviktiga att leva friskare.
Läs här

Tidigare kampanjer

SSMF Annons Mattan
Läs hur en fin matta och andra gåvor hjälper forskaren Anna Martner att hitta nya vägar att bekämpa cancer.  Läs här

SSMF Annons Chagall
Läs hur en Chagall-tavla bidrar till nya genombrott i Andreas Edsfeldts forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.  Läs här


Läs hur stora skogar hjälper forskaren Lasse Jensen i kampen mot en svår ögonsjukdom.
Läs här


Så här hjälper ett hus med denna vackra vy hjärtforskaren Petter Ljungman i sitt arbete.  Läs här


Läs hur svenske forskaren Johan Ankarklev försöker lösa malarians gåta med SSMF:s stöd.  Läs här


Hjärtforskaren Sara Liin fick oväntad hjälp att hitta nya läkemedel som kan rädda liv.  Läs här


Läs om Michael Hultströms forskning kring njurarnas livräddande funktion.
Läs här


Stefan K. Nilsson berättar om de senaste rönen han gjort i sin hjärtforskning. Läs här


Hjärnforskaren Henrik Zetterberg berättar om sin fascinerande demensforskning.
Läs här


Marika Nestor beskriver har man bekämpar cancer med målsökande molekyler. Läs här

 

Dela/spara Dela eller tipsa