Läs Forskarnas Nyheter nr 1, 2015

Forskarnas Nyheter nr 1, 2015

Vill du läsa om forskningens framsteg?

I tidskriften Forskarnas Nyheter kan du följa utvecklingen inom medicinsk forskning. Framförallt kan du se hur de forskare, som SSMF med hjälp av generösa givare finansierar, lyckas i sin forskning både här hemma och ute i världen. 

I Forskarnas Nyheter nr 1 2015 möter du de senaste mottagarna av SSMF:s Stora Anslag och några tidigare SSMF-stipendiater som allt mer fått framgångens strålkastare riktade mot sig.

Här kan du ladda ned det senaste numret av Forskarnas Nyheter som PDF