Läs Forskarnas Nyheter nr 2, 2015

Forskarnas Nyheter nr 2, 2015

Vill du läsa om forskningens framsteg?

I tidskriften Forskarnas Nyheter kan du följa utvecklingen inom medicinsk forskning. Framförallt kan du se hur de forskare, som SSMF med hjälp av generösa givare finansierar, lyckas i sin forskning både här hemma och ute i världen. 

I Forskarnas Nyheter nr 2 2015 kan du läsa om SSMF:s rekordstora stöd till svensk medicinsk forskning. Möt alla nya SSMF-stipendiater och SSMF-forskare. Du får också en intressant inblick i en av de generösa gåvor som gör det möjligt för SSMF att stödja svensk medicinsk forskning med allt större belopp.

Här kan du ladda ned detta nummer av Forskarnas Nyheter som PDF