Läs Forskarnas Nyheter nr 2, 2018

Forskarnas Nyheter nr 2, 2018

Vill du läsa om forskningens framsteg?

I tidskriften Forskarnas Nyheter kan du följa utvecklingen inom medicinsk forskning. Framförallt kan du se hur de forskare, som SSMF med hjälp av generösa givare finansierar, lyckas i sin forskning både här hemma och ute i världen.

Här kan du ladda ned nummer 2 2018 av Forskarnas Nyheter som PDF