Nyhet: SSMF:s Jubileumspris

I samband med SSMF:s 100-års jubileum instiftar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ett Jubileumspris på fem miljoner kronor som delas ut vid en ceremoni under hösten 2019, därefter utdelas anslaget vart femte år.

Pristagaren utses genom ett nomineringsförfarande bland tidigare mottagare av SSMF-bidrag och anslag (ej resebidrag).

SSMF kommer för nomineringar att vända sig till Grant Office vid de medicinska lärosätena vid Göteborgs universitet (GU), Linköpings universitet (LiU), Lunds universitet (LU), Karolinska Institutet (KI), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU) och Örebro universitet (ÖU).

Vidare äger styrelseledamöter i SSMF samt medlemmar i SSMF rätt att nominera pristagare. Lärosätena har möjlighet att nominera upp till tre personer. Styrelseledamöter och medlemmar i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning kan nominera en person.

Den nominerade skall:

  • vara en tidigare mottagare av SSMF-bidrag (SSMF-Stipendiater, SSMF-Forskare, mottagare av SSMF:s Stora Anslag), dock ej pågående anslag
  • vara aktiv forskare inom medicinsk forskning
  • ha avlagt doktorsexamen högst 25 år före nominering
  • inneha en anställning vid svenskt lärosäte, landsting om minst 50 %

Nomineringen skall innehålla (i PDF format):

  • Kort motivering på engelska, maximalt en A4 sida
  • CV på engelska
  • Publikationslista

SSMF Jubileumslogotyp

Nomineringen ska vara SSMF:s kansli tillhanda senast 2019-04-30. Info [at] ssmf.se

Process

Internationella bedömares utlåtanden kommer att ligga till grund för vem Granskningsnämnden/Prisjuryn utnämner till pristagare. Utdelning av SSMF:s Jubileumspris kommer att ske vid en ceremoni under hösten då pristagaren förväntas närvara samt hålla ett föredrag.