Catharina Hagerling vill få fram behandlingar som hjälper barn med svår cancer.

»Barn ska överleva aggressiv cancer«

Forskaren Catharina Hagerling tar reda på varför vissa barn drabbas av en svårbotlig variant av cancerformen neuroblastom. Målet är att hindra metastaser från att spridas.

Neuroblastom är en ovanlig cancerform som drabbar barn. Majoriteten insjuknar innan två års ålder och har ofta en bra prognos. Äldre barn som drabbas får oftare en högriskvariant, där cancern redan har spridit sig, vilket påverkar överlevnaden negativt.

– Det är fortfarande oklart varför barnens ålder har så stor betydelse för hur det går för dem. En möjlig förklarning kan vara att de yngre barnen har ett mer omoget immunförsvar, säger Catharina Hagerling, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet. 

Vill hindra spridning

Hon ska ta reda på vilken betydelse som immunceller har för att sjukdomen sprider sig, metastaserar.

– Jag har sett att metastaser rekryterar en viss typ av immunceller och ska undersöka om det går att blockera rekryteringen och förhoppningsvis hindra metastasering, säger hon.

Hon undersöker också hur de metastaserade tumörcellerna skiljer sig från de som finns i ursprungstumören. – Jag ska ta reda på vilka gener som gör att tumören kan sprida sig och ge upphov till metastaser. Framtida målstyrda behandlingar skulle kunna ge sig på det protein som genen kodar för och slå ut de tumörceller som lyckats sprida sig, säger hon.

Läs mer:
Stöd forskningen för ett friskare liv – se våra gåvoformer och läs om hur ditt bidrag gör skillnad.

FAKTA

  • Namn: Catharina Hagerling.
  • Ålder: 38 år
  • Arbetar: ST-läkare på klinisk genetik och patologi på Skånes universitetssjukhus i Lund och cancerforskare med anslag från SSMF.
  • Familj: Man och två barn, 4 och 8 år.
  • Intressen: Tar ridlektioner, främst i dressyr. Sitter ofta på ett patisserie och funderar.