Hallucinationer är ett av symtomen vid schizofreni. Med stöd från SSMF forskar Carl Sellgren Majkowitz om denna allvarliga psykossjukdom.

”Jag vill hitta sätt att hindra schizofreni från att bryta ut”

Schizofreni drabbar cirka en procent av befolkningen. Det finns behandling som lindrar symtomen men ännu ingen bot. Carl Sellgren Majkowitzs forskning kan leda fram till nya effektivare terapier mot sjukdomen.

I barnår utvecklar hjärnan ett överflöd av kopplingspunkter, synapser. Med åren gallras de. För kraftig eliminering av synapser har länge satts i samband med insjuknande i schizofreni, men först 2019 kunde det bevisas. Då visade Carl Sellgren Majkowitz och hans medarbetare på en ökad eliminering av synapser i en ny provrörsmodell av en hjärna, skapad av celler från personer med schizofreni.

– Sedan dess har förhoppningarna varit stora att detta ska leda till förbättrade behandlingsalternativ. Dagens antipsykotiska läkemedel har relativt god symptomlindrande effekt, men många får kvarstående och handikappande symptom eller utvecklar betydande biverkningar, säger Carl Sellgren Majkowitz.

Carl Sellgren Majkowitz är docent och överläkare inom psykiatri och har erhållit Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings största anslag, consolidator grant på 11 miljoner kronor som gör det möjligt att bedriva vetenskapliga studier i fem år. I nya och mer avancerade modeller ska han nu kartlägga mekanismerna kring synapsutgallring i högre upplösning. Målet är mer skräddarsydda behandlingar som tidigt ändrar förloppet vid schizofreni.

– Vi vill utveckla ett riktat läkemedel som kan sättas in tidigt, innan schizofreni bryter ut på allvar.

Läs mer:
Stöd forskningen för ett friskare liv – se våra gåvoformer och läs om hur ditt bidrag gör skillnad.

Personfakta

  • Namn: Carl Sellgren Majkowitz
  • Ålder: 45 år
  • Bor: I Saltsjöbaden
  • Arbete: Docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Psykiatri Nordväst i Stockholm. Forskar med anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.
  • Fritid: Forskning, lek med ungarna och hunden, jagar rekordtid på cykling in till jobbet.

Fakta om schizofreni

Schizofreni är en hjärnsjukdom som drabbar cirka en procent av befolkningen. Sjukdomsbilden kan variera stort mellan individer, men kärnsymptom innefattar vanföreställningar, hallucinationer, brister i rationellt tänkande och motivation. Sjukdomen utgör ett stort folkhälsoproblem och påverkar miljontals människor och deras familjer världen över.

Sjukdomen påverkar män och kvinnor lika, men har ofta en tidigare debut hos män. Samsjuklighet med andra tillstånd är vanliga, exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, och patienter med schizofreni har ofta en kortare livslängd jämfört med den övriga befolkningen.

Det finns behandlingar med antipsykotiska läkemedel som i allt väsentligt förbättrar de flesta symtomen, och i vissa fall leder till symtomfrihet, men det finns för närvarande inte botemedel mot sjukdomen.

Källa: Karolinska Schizophrenia Project, KaSP, där Carl Sellgren Majkowitz är en av forskargruppledarna i styrgruppen.