Drottning Silvia visar stort intresse för den medicinska forskningen och har varit kunglig beskyddare av SSMF i 40 år.

SSMF:s present till H.M. Drottningen

H.M. Drottningen är kunglig beskyddare av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Med anledning av att Drottning Silvia fyllt 80 år arrangerade SSMF en lunch med forskarsamtal som en födelsedagsgåva. Lunchen ägde rum under våren 2024. Här några av bilderna från tillställningen.


Henrik Zetterberg, professor i neurokemi föreläste om hjärnan, minnet och de senaste årens upptäckter som gör det lättare att diagnostisera och behandla människor med Alzheimers sjukdom.  Henrik Zetterberg började sin vetenskapliga karriär med ett stipendium från SSMF 2004 och är idag en världens främsta forskare inom sitt område. 
Som en inledning till Henrik Zetterbergs anförande om Alzheimers sjukdom visades konstverket ”En tusendels sekund” skapat av Marie-Louise Ekman. Konstnären själv deltog vid lunchen.
H.M. Drottningen har ett stort engagemang för den medicinska forskningen och visade stort intresse för både samtalen vid bordet och forskarsamtalen. Drottningen hade SSMF:s dåvarande ordförande Mats Ulfendahl vid sin sida vid bordet och även forskaren Bahira Shahim.
Bahira Shahim är hjärtläkare och forskar om klaffsjukdom med anslag från SSMF. I sitt framförande förklarede hon varför hjärtrytmrubbningar ska tas på allvar och hur hennes projekt ska leda fram till svar som gör att färre drabbas av hjärtsvikt och plötslig hjärtdöd.
Bland de inbjudna gästerna fanns forskare med anslag från SSMF och några av SSMF:s givare. På bilden Sören Alftner som testamenterat till SSMF, läkaren Mariangela Pellegrini som forskar om förbättrad respiratorbehandling och Anna-Lisa Plahn Skirgård som är en av många betydelsefulla givare.
H.M Drottningen har ett särskilt stort intresse för forskning om demenssjukdomar och uppskattade att få den framstående Alzheimerforskaren Henrik Zetterberg vid sin sida vid bordet.
SSMF:s lunch till H.M. Drottningens ära ägde rum i Carl Larsson-rummet på Grand Hôtel i Stockholm. Gästerna välkomnades i Zetterwallska salongen. På bilden den forskande läkaren Arvid Guterstam, givaren Sussie Nosslin Kyle, SSMF:s vetenskapliga sekreterare Gunnar Schulte och Jörgen Kyle.
H.M Drottningen har varit kunglig beskyddare till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, i hela 40 år. SSMF är stolta och glada över att Drottningen med sitt beskyddarskap visar på behovet av att låta forskare få utveckla sina vetenskapliga idéer. Att SSMF arrangerade en lunch till Drottningens ära är både ett sätt att visa uppskattning för Drottningens engagemang och gratulera i efterskott till Drottningens 80-årsdag.