Efter att ha funderat en tid landade Sören Alftner i beslutet att ge av sitt arv till den medicinska forskningen. Han tog hjälp av SSMF:s jurist för att uttrycka sin vilja i ett testamente.   

Så säkerställer du sista viljan

Testamenterade gåvor ligger till grund för mycket av den viktiga forskning SSMF finansierar. För den som vill testamentera till ideella organisationer är några saker extra viktiga att tänka på. 

Livsförändringar väcker tankar. När Sören Alftner blev ensam efter hustrun Lucys bortgång aktualiserades frågan om vad som händer den dag han själv inte längre finns i livet. Vänner uppmanade honom att skriva ett testamente för att själv kunna avgöra hur de efterlämnade tillgångarna ska användas, i stället för att de bara hamnar hos Allmänna arvsfonden. 

Valet föll på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. 

– Jag bidrar gärna till att hitta sätt att bota och förebygga sjukdomar. Och det känns bra att Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning kan avgöra hur och var pengarna gör bästa nytta, att inte jag behöver fundera på vilket område som bör prioriteras, säger Sören Alftner. 

Med hjälp av en jurist är det nu ordnat på pränt att hans arv ska investeras i medicinsk vetenskap av hög kvalitet, ett intresse har ökat med åren. 

– Hälsan blir mer påtaglig när man blir äldre. Det är många som drabbas av olika sjukdomar, konstaterar Sören Alftner.

Att ta hjälp av en jurist med testamentet är inget krav men en rekommendation för att undvika oklarheter. Advokat Joakim Lyckman anlitas av SSMF för att hjälpa till med testementen.

Advokaten Joakim Lyckman anlitas av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning när det gäller frågor rörande upprättande av testamenten samt bouppteckningar, något han har lång erfarenhet av.

– Det finns inget krav på att ett testamente ska upprättas av en advokat eller jurist, men jag rekommenderar starkt att göra det. Gärna någon som har både erfarenhet av att upprätta testamenten och att verkställa dem. Då blir det rätt från början, säger Joakim Lyckman. 

Detta är en tjänst som är kostnadsfri för den som vill testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till SSMF. 

Består gåvan av egendom, som värdepapper, en fastighet eller en bostadrätt, som ska säljas är det viktigt att ange att det är egendomen som testamenteras och att det är den mottagande organisationen som sedan ska sköta försäljningen. Då undviker man eventuell kapitalvinstskatt, som ligger på 22 procent, och en större summa når det ändamål man önskar. 

Delas arvet mellan delägare av flera typer, som privatpersoner och en välgörenhetsorganisation, är det viktigt att vara tydlig med hur skattefriheten ska hanteras. I utgångsläget fördelas tillgångarna efter det att skatt dragits, vilket innebär att privatpersoner får en större del än vad som annars vore fallet medan organisationer får mindre. 

– Skriver man i stället att ”vardera part står sin del av skatten vid försäljning” slipper man den diskussionen, säger Joakim Lyckman.

Många av de som testamenterar till en viss välgörenhetsorganisation saknar bröstarvingar och står inför en situation där kvarlåtenskapen annars tillfaller Allmänna arvsfonden. Men det är inte heller ovanligt att personer med bröstarvingar väljer att testamentera en del av sitt arv till välgörenhet, berättar Joakim Lyckman. 

– I de fall man har större tillgångar och möjlighet skulle jag säga att det är ganska vanligt att ge en del till välgörenhetsorganisationer, även när det finns bröstarvingar. Min erfarenhet är att personer som testamenterar till välgörenhetsorganisationer har ett gott hjärta och vill göra väl. 

Att testamentera till välgörenhet

1. Tänk på skatten
Egendom med latent kapitalvinstskatt (exempelvis en fastighet som ökat i värde sedan köp) beskattas med kapitalvinstskatt på 22 procent när det säljs av ett dödsbo, medan välgörenhetsorganisationer med 90-konto, som SSMF, är skattebefriade. Därför når mer pengar ändamålet om den ärvande välgörenhetsorganisationen sköter försäljningen.

2. Var tydlig
När du inte längre själv finns i livet kan ingen fråga vad du menar i ditt testamente. Att ta hjälp av en jurist säkerställer att det verkligen blir som du tänkt. 

3. Fundera på forskningsändamål
Den som testamenterar till SSMF kan känna sig trygg med att pengarna investeras i projekt av högsta kvalitet som bidrar till ny kunskap, bättre behandlingar och förebygger sjukdomar. Klappar hjärtat extra för en viss sjukdom eller problematik finns möjligheten att rikta testamentet för att stödja just detta.

Få gratis råd av jurist med ditt testamente

Den som vill skänka hela eller delar av sin kvarlåtenskap till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, erbjuds kostnadsfri rådgivning och hjälp med att upprätta ett testamente av en specialiserad jurist. Intresserad? Ring 08-33 50 61 eller mejla till info@ssmf.se.