Violetta Dubovyk från Kiev flydde kriget och fick forskarjobb med hjälp av SSMF:s Ukrainastöd. Efter ett år i Sverige har hon fast jobb och gör den uppföljande intervjun på svenska.

Ett år efter flykten

Violetta Dubovyk flydde från Kiev till Göteborg våren 2022. Tack vare SSMF:s Ukrainastöd kunde hon anlitas och få försörjning i en forskargrupp vid Sverige. Nu, ett år senare, har Violetta fått ett fast jobb. Och pratar svenska.

Stödet från SSMF har betytt otroligt mycket för oss. Tack vare det har Violetta haft möjlighet att etablera sig här i Sverige och att inleda en säkerligen framgångsrik karriär inom forskning. Som forskningsgrupp måste vi planera allt med lång framförhållning, många månader i förväg, så det hade varit omöjligt utan SSMF:s stöd, säger Cristina Maglio.

Cristina Maglio är läkare inom reumatologi och leder en forskargrupp som undersöker sambandet mellan ämnesomsättning, inflammation och utvecklingen av reumatoid artrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som drabbar cirka 1 procent av den svenska befolkningen. Hon har finansiering från SSMF för ett pågående fyraårigt projekt. Violetta Dubovyk, forskande läkare från Kiev, anslöt till gruppen i maj 2022 och har redan hunnit producera högklassig forskning, berättar Cristina Maglio. Violetta Dubovyk har meriterat sig för en anställning som biträdande forskare och håller på att skriva sin första artikel inom projektet.

– Vi har redan skickat en abstract till den största konferensen i reumatologi i Europa, som äger rum senare i vår. Hon har kommit in i ämnet snabbt, säger Cristina Maglio.

Cristina Maglio anlitade Violetta till sitt forskarteam i Göteborg med stöd från SSMF.

Violetta Dubovyk är en av de läkare, forskare och studenter som har kunnat ta del av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings särskilda Ukrainastöd som infördes till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Ämnet för hennes första artikel inom projektet är hur BMI påverkar behandlingsresponsen för patienter med reumatoid artrit. 

– Det var lyckosamt att jag fick tillfälle att studera detta i Sverige, reumatologi är mitt område och intresse. Men när det gäller angreppssätt har jag behövt lära om helt, säger Violetta Dubovyk.

I Kiev forskade hon på behandling av reumatologiska patienter ur ett organisatoriskt och folkhälsovetenskapligt perspektiv. I Cristina Maglios forskargrupp är det kroppens mekanismer och sjukdomen som sådan som är i fokus. Utöver svenska, som hon nu talar flytande, har Violetta Dubovyk under sitt knappa år i Göteborg lärt sig två statistikprogram och programmering. Allt detta samtidigt som tankarna till stor del befinner sig i hemlandet. 

– Ibland är det svårt att koncentrera sig. Kriget är något som alltid finns närvarande. Men jag måste försöka rikta min uppmärksamhet och försöka göra något viktigt.

Föräldrarna bor kvar i Kiev och där finns också andra släktingar, vänner och kollegor. Universiteten håller i mesta mån öppet och bedriver undervisning både på plats och på distans. 

– Min mamma är psykolog och logoped, hon är verksam vid två universitet och från henne hör jag om alla för- och nackdelar. Det finns inte många fördelar för tillfället. Men de jobbar hårt och är väldigt modiga. De gör det omöjliga, säger Violetta Dubovyk. 

Läs den tidigare artikeln om Violetta och SSMF:s Ukainastöd:
Violetta blev del i svenskt forskarteam