Skänk en gåva

 • Fyll i hur mycket vill du ge

  Här skriver du in det belopp du vill stödja med.

 • Om du vill att pengarna ska reserveras till ett särskilt medicinskt område.
 • Fyll i dina uppgifter

 • Vi behöver tillstånd att lagra dina personuppgifter och att du godkänner våra betalningsvillkor.

  Vi behöver ditt medgivande för att lagra dina personuppgifter och att du godkänner våra betalningsvillkor.

 • Välj betalningssätt

  Om du väljer kortbetalning skickas du vidare till vår betalningspartner Bambora.

 • Betala in din gåva till Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning via: Bankgiro: 901-1099 eller Plusgiro: 90 11 09-9