Minnesgåva

Hedra någon som gått bort

Vill du hedra minnet av en släkting, en god vän eller någon annan närstående som gått bort, kan SSMF hjälpa dig.

Genom SSMF kan du skicka en minnesgåva i form av ett elegant kort som visar att du givit ett bidrag till medicinsk forskning  i den avlidnes namn. Eftersom SSMF stödjer forskning kring så gott som alla sjukdomar passar minneskortet oavsett vilken sjukdom som den avlidne gick bort i.

Du väljer själv det belopp som du vill ge. Beloppet redovisas inte på minnesgåvokortet.