I samband med att Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, år 2019 firade 100 år instiftades ett jubileumspris på fem miljoner kronor. Syftet med priset är att premiera en forskare som börjat sin karriär med stöd från SSMF och som nått stora framgångar inom vetenskapen.

Professor Mikael Landén tilldelas SSMF:s Jubileumspris 2022

År 2022 var det Mikael Landén, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare i psykiatri på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som belönades med priset. 

Så här löd juryns motivering till prisvinnaren 2022:  

”Professor Mikael Landén prisas för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen och sitt tvärvetenskapliga och visionära arbetssätt. Hans genetiska och molekylära kartläggning av patienter med bipolär sjukdom är den största i världen. Utifrån den har han identifierat biomarkörer som kan göra det möjligt att förutse risk för självmord och kunna erbjuda förebyggande behandling.”

Gonçalo Castelo-Branco tilldelas SSMF:s Jubileumspris 2019.

År 2019 var det Gonçalo Castelo-Branco, professor på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, som tilldelades SSMF:s Jubileumspris. 

Så här löd juryns motivering till prisvinnaren 2019:

”Gonçalo Castelo-Branco har genom sin innovativa och kreativa forskning, med banbrytande frågeställningar och metoder, medverkat till ett paradigmskifte inom neurobiologi. Han påverkar och inspirerar den internationella forskningen kring hjärnans utveckling, gliaceller och multipel skleros.”

Om Jubileumspriset

Jubileumspriset är på fem miljoner kronor och är ett ramanslag avsett för forskning. År 2025 är det dags att utse en nästa mottagare av SSMF:s Jubileumspris. När det blir aktuellt att nominera möjliga pristagare skickas information om Jubileumspriset ut till Sveriges medicinska fakulteter vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Varje lärosäte har möjlighet att nominera upp till tre personer. SSMF har ett 100-tal medlemmar och varje medlem har rätt att nominera en person till priset.

Den som nomineras ska uppfylla följande kriterier:

  • vara en tidigare mottagare av något av forskningsbidrag från SSMF. (Forskare som endast erhållit resestipendium från SSMF är emellertid inte kvalificerade för nominering.)
  • vara aktiv forskare inom medicinsk forskning.
  • ha avlagt doktorsexamen högst 25 år före deadline för nominering.
  • inneha en anställning vid svenskt lärosäte eller region om minst 50 procent. 

Så utses pristagaren

SSMF:s granskningsnämnd bedömer och rangordnar de inkomna nomineringarna. Även internationella medicinska experter bedömer nomineringarna och deras sammantagna utlåtanden ligger till grund för vem som slutligen utses till mottagare av priset.

Så delas priset ut

Priset delas vid en högtidlig ceremoni. Utöver äran och forskningsanslaget på fem miljoner kronor får pristagaren ett diplom och en medalj. Både 2019 och 2022 var det SSMF:s kungliga beskyddare H.M. Drottningen som överräckte priset.