Följande har beviljats SSMF Consolidator Grant, 2023-09-25: 

Roger Olofsson Bagge, Göteborgs universitet
Projekttitel: Regional behandling och modern immunterapi för patienter med metastaser av ögonmelanom – ett translationellt forskningsprojekt som inkluderar en ny randomiserad klinisk prövning.

Michael Landreh, Karolinska Institutet
Projekttitel: Ett panoramafönster till cellernas livligaste platser.

Carl Sellgren Majkowitz, Karolinska Institutet
Projekttitel: Ökad nedbrytning av kopplingar mellan hjärnceller vid schizofreni – kombinerade experimentella och kliniska studier för att identifiera nya målstrukturer för läkemedel.

Joan Yuan, Lunds universitet
Projekttitel: Neonatal programmering av B-cellsminne och dess roll i vuxen immunitet.

Följande har beviljats SSMF Starting Grant, 2023-09-25:

Judit Arvelund, Linköpings universitet
Projekttitel: Onkolytiskt virus-baserad immunterapi mot lymfom: med dendritiska celler i fokus.

Onur Dagliyan, Karolinska Institutet
Projekttitel: Nya molekylära teknologier för autismspektrumtillstånd.

Camilla Engblom, Karolinska Institutet
Projekttitel: Kartläggning av B-celler i cancer.

Oskar Eriksson, Uppsala universitet
Projekttitel: Genetisk variation i komplementsystemets lektinväg – en ny riskfaktor för trombos.

Nikolas Herold, Karolinska Institutet
Projekttitel: SAMHD1:s dubbelroll som resistensfaktor och regulator av tumörimmunitet.

William Nyberg, Karolinska Institutet
Projekttitel: Generering av CAR-T-celler in vivo genom genetisk målstyrning.

Bahira Shahim, Karolinska Institutet
Projekttitel: Nya perspektiv på sjukdom i vänsterhjärtats segelklaff och dess koppling till plötslig hjärtdöd.

Florentin Späth, Umeå universitet
Projekttitel: Att bättre förstå och förutsäga utvecklingen från prekursor/tidigt stadium till fullskalig blodcancer.

Följande har beviljats SSMF Postdoctoral Grant, 2023-03-27:

Roshan Vaid, Göteborgs universitet
Projekttitel: Inriktning på RNA-epitranskriptom som en terapeutisk strategi för högriskneuroblastom.

Lisa Dinkler, Karolinska Institutet
Projekttitel: Klarläggande av orsakerna bakom olika undergrupper av undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID).

Lars Petter Jonas Tverring, Lunds universitet 
Projekttitel: Sepsislarmet – utvärdering och utveckling.

Biswajit Das, Umeå universitet
Projekttitel: Etablering av en musintestinal tumörmodell och dess användning för att utvärdera naturlig deoxinukleosidkombination som terapi.

Victor Yman, Karolinska Institutet
Projekttitel: Kartläggning av smittspridning genom antikroppssvar kan effektivisera bekämpning av myggburna sjukdomar.

Rajan Kumar Pandey, Karolinska Institutet
Projekttitel: Vaccinutveckling för reumatoid artritpatienter med DRB1*0405 alleler.

Maryam Oroujeni, Uppsala universitet
Projekttitel: DARPin, nästa generations målsökande proteiner för cancerbehandling med radionuklider.

Ioannis Mantas, Karolinska Institutet
Projekttitel: Neuroanatomisk och funktionell karakterisering av sårbara dopaminneuroner vid Parkinsons sjukdom

Magdalena Martina Scharf, Karolinska Institutet
Projekttitel: Små molekyler som Frizzled-riktade terapier mot cancer – Upptäckt, utveckling och karakterisering.

Johan Nikesjö, Linköpings universitet
Projekttitel: Testa jonkanalers funktion i nerver som är viktiga för affektiv beröring.

Curtis Hoye Cai, Karolinska Institutet
Projekttitel: Förstå förhållandet mellan närliggande lymfkörtlar från människors lungor.

Jesper Waldenström, Göteborgs universitet
Projekttitel: Kan brist på HBV-specifika T- celler och förekomst av Myleoida Supressor Celler (MDSCs) förhindra utläkning av hepatit B i samband med utsättning av antiviral behandling?

Russell Alexander Ouellette, Karolinska Institutet
Projekttitel: Stor kollaboration inom avancerad MR för multipel skleros från tre av Sverige ledande medicinska institutioner för att utvärdera behandlingseffekter och sjukdomsutveckling.

Matthew Adam Hunt, Karolinska Institutet
Projekttitel: Identifiera nya terapeutiska mål för fibromyalgi: Från man till mus till man.

Ilse Johanna Eidhof, Karolinska Institutet
Projekttitel: Hur påverkar kalciumaktivitet utvecklingen av den mänskliga hjärnan hos friska och sjuka? Tredimensionella studier av hjärnorganoider som utvecklats från mänskliga inducerade pluripotenta stamceller.

Estela Filipa Dos Santos Alves, Karolinska Institutet
Projekttitel: Mitokondriedysfunktion och dess retrograda inverkan på hjärt- och skelettmuskelceller.

Abdul Alim, Uppsala universitet
Projekttitel: Undersöka rollen av steroidproducerande immunceller för att reglera mastcellers funktion och innovera immunterapeutisk strategi för cancer och autoimmunitet.

Simon Lind, Göteborgs universitet
Projekttitel: HCAR1 som potentiellt läkemedelsmål i cancer.

Aida Paivandy, Uppsala universitet
Projekttitel: Ett nytt sätt att behandla skadlig överaktivering av immunsystemet vid luftvägsinfektioner.

Databas över våra forskare

Samtliga forskare som fått finansiering från SSMF från 2010 och framåt finns presenterade med en kort beskrivning av sitt projekt. För att komma till den samlade och sökbara förteckningen över våra forskare, vänligen klicka här.