Följande har beviljats SSMF Postdoctoral Grant, 2024-03-25:

Ana Coelho, Karolinska Institutet
Projekttitel: Förstå effekterna av sömnbrist på neuroinflammation och autoimmunitet.

Axel Rosell, Karolinska Institutet
Projekttitel: Neutrofilers fångstnät som prognostiska och diagnostiska biomarkörer vid myeloproliferativa sjukdomar och allvarliga ospecifika symptom som kan tyda på cancer.

Christopher Stamper, Karolinska Institutet
Projekttitel: Kartläggning av immunceller och cellulära nätverk i tarmen vid Crohns sjukdom och tjocktarmscancer.

Dorota Raj, Göteborgs universitet
Projekttitel: Förståelse av lungcancermetastas.

Elisabet Rodríguez Tomàs, Karolinska Institutet
Projekttitel: Nya fibroblast-relaterade biomarkörer och läkemedelsmål för tamoxifen resistens vid ER+ bröstcancer.

Erik Wilhelm Sjöland, Göteborgs universitet
Projekttitel: Kartläggning av ärftliga, tarmbakteriedrivna epigenetiska förändringar och deras roll i utveckling av metabola sjukdomar.

Gabriel Adrian, Lunds universitet
Projekttitel: Strålbehandling av huvud- och halscancer: Svikt med nuvarande behandlingsstrategier & FLASH för framtiden.

Gabriel Torrens Ribot, Umeå universitet
Projekttitel: Upptäcka och rikta in sig på nya punkter för cellväggens sårbarhet hos bakterier.

Hobby Aggarwal, Göteborgs universitet
Projekttitel: Den mikrobiella metaboliten imidasolpropionats påverkan på typ 2-diabetes och kronisk njursjukdom.

Jiangwei Sun, Karolinska Institutet
Projekttitel: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och risk för hjärtkärlsjukdom.

Johan Ringlander, Göteborgs universitet
Projekttitel: Precisionsmedicin inom infektionssjukdomar – storskalig sekvensanalys för bättre diagnostik och personanpassad antiviral terapi.

Judith Christina Kreutzmann, Karolinska Institutet
Projekttitel: Att avslöja hemligheterna med ryggmärgsskada: En 3D-glimt av den vaskulära dynamiken.

Julien Bous, Karolinska Institutet
Projekttitel: Att se är att tro – strukturbiologi förbättrar vår förståelse av Frizzled-signalering och öppnar möjligheter för läkemedelsdesign.

Katja Wyss, Karolinska Institutet
Projekttitel: Malaria, diabetes och metabolt syndrom: Studier av den dubbla sjukdomsbördan.

Mandy Meijer, Karolinska Institutet
Projekttitel: Spatial multiomics av kärnmetabolism i genreglering.

Maria Ascencion Globisch, Uppsala universitet
Projekttitel: Spridning av blodcancerceller till centrala nervsystemet hos barn med akut leukemi.

Miriam Bollmann, Göteborgs universitet
Projekttitel: Broskceller som nytt behandlingsmål vid ledgångsreumatism.

Neemat Mahmud, Karolinska Institutet
Projekttitel: Insikt i uppkomsten av mänskliga oligodendrocyter för att förstå MS-sjukdomens patofysiologi samt remyelinisering.

Thomas Raffael Müller, Karolinska Institutet
Projekttitel: Virus-, vävnads- och T-cellreceptor-specifika avtryck på klontypiska CD8+ T-celler genom hela människokroppen.

Vaishnavi Srinivasan Iyer, Uppsala universitet
Projekttitel: CRISPR-medierad sökning av gener involverade i resistens mot behandling av immunkontrollpunktsblockering.

Veronika Csillag, Karolinska Institutet
Projekttitel: Identifiering av nya kretsar som ligger bakom ångeststörningar.

Yawen Fu, Karolinska Institutet
Projekttitel: Effektiv in vivo gen-knock-in för redigering av blodbildande stamceller för att bota X-kromosombunden agammaglobulinemi (Brutons sjukdom).

Följande har beviljats SSMF Consolidator Grant, 2023-09-25: 

Roger Olofsson Bagge, Göteborgs universitet
Projekttitel: Regional behandling och modern immunterapi för patienter med metastaser av ögonmelanom – ett translationellt forskningsprojekt som inkluderar en ny randomiserad klinisk prövning.

Michael Landreh, Karolinska Institutet
Projekttitel: Ett panoramafönster till cellernas livligaste platser.

Carl Sellgren Majkowitz, Karolinska Institutet
Projekttitel: Ökad nedbrytning av kopplingar mellan hjärnceller vid schizofreni – kombinerade experimentella och kliniska studier för att identifiera nya målstrukturer för läkemedel.

Joan Yuan, Lunds universitet
Projekttitel: Neonatal programmering av B-cellsminne och dess roll i vuxen immunitet.

Följande har beviljats SSMF Starting Grant, 2023-09-25:

Judit Arvelund, Linköpings universitet
Projekttitel: Onkolytiskt virus-baserad immunterapi mot lymfom: med dendritiska celler i fokus.

Onur Dagliyan, Karolinska Institutet
Projekttitel: Nya molekylära teknologier för autismspektrumtillstånd.

Camilla Engblom, Karolinska Institutet
Projekttitel: Kartläggning av B-celler i cancer.

Oskar Eriksson, Uppsala universitet
Projekttitel: Genetisk variation i komplementsystemets lektinväg – en ny riskfaktor för trombos.

Nikolas Herold, Karolinska Institutet
Projekttitel: SAMHD1:s dubbelroll som resistensfaktor och regulator av tumörimmunitet.

William Nyberg, Karolinska Institutet
Projekttitel: Generering av CAR-T-celler in vivo genom genetisk målstyrning.

Bahira Shahim, Karolinska Institutet
Projekttitel: Nya perspektiv på sjukdom i vänsterhjärtats segelklaff och dess koppling till plötslig hjärtdöd.

Florentin Späth, Umeå universitet
Projekttitel: Att bättre förstå och förutsäga utvecklingen från prekursor/tidigt stadium till fullskalig blodcancer.

Databas över våra forskare

Samtliga forskare som fått finansiering från SSMF från 2010 och framåt finns presenterade med en kort beskrivning av sitt projekt. För att komma till den samlade och sökbara förteckningen över våra forskare, vänligen klicka här.