Om stipendiet

SSMF avsätter 10 miljoner kronor för att stödja ukrainska medborgare verksamma inom medicinsk forskning.

Stödet kan sökas av disputerade forskare som har pågående forskningsanslag från SSMF med dispositionsrätt i projektet. Stöd kan beviljas för max tre ansökningar per SSMF-forskare. Stödet betalas ut i form av stipendium till studenter, doktorander och postdocs som har kommit till Sverige från Ukraina efter krigsutbrottet 2022 och kan beviljas för lägst 3 och högst 12 månader med möjlighet till förlängning. Stipendiaten måste kunna beredas forskningsplats på ett svenskt universitet eller forskningsinstitut under projekttiden.

Stipendiets storlek

SSMF erbjuder finansiering med stipendium enligt följande:

  • Student 18 000 kronor per månad.
  • Doktorand 24 000 kronor per månad.
  • Postdoc 28 000 kronor per månad.

Så gör du din ansökan

Ladda ner ansökningsformuläret här nedan. Ansökan ska signeras av sökande SSMF-forskare, prefekt på institutionen där forskningsprojektet ska bedrivas samt stipendiaten som medel söks för. Ansökan och bilagor i PDF-format skickas till katarina.reis@ssmf.se.