Alba Corman

Medicinsk genetik

Postdoctoral Grant

Uppsala universitet

2023

En multi-omisk encellig CRISPR-atlas för att dechiffrera rollen av kromatinmodifierare och transkriptionsfaktorer i autism

Autismspektrumstillstånd (AST) är en grupp funktionsnedsättningar som härstammar från problem i hjärnans utveckling. AST drabbar 1 % av nyfödda över hela världen och kännetecknas av svårigheter i social interaktion och kommunikation. Detta breda spektrum av patientfenotyper gör AST svårt att såväl diagnostisera som behandla. Tack vare stora insatser med genomsekvensering förstår vi nu att vissa gener tenderar att vara muterade oftare hos personer med AST, dessa inkluderar ofta gener som reglerar uttrycket av andra gener och som styr genomets organisation. Vidare kvarstår det också att förstå mutationernas inverkan på svårighetsgraden av kliniska manifestationer av AST. I dagsläget finns inga tekniker för att enkelt koppla AST-mutationer med förändringar i genuttryck eller genomorganisation. I detta projekt kommer jag att utveckla en funktionell genomikplattform som använder ett CRISPR-genediteringsverktyg för att ta bort varje AST-kopplad gen och på så sätt studera deras effekter på genuttryck, genomorganisation och neural funktion. Av stor vikt är att jag också kommer att undersöka effekten av naturligt förekommande mutationer i dessa gener genom att använda celler från AST-patienter. Sammantaget syftar detta projekt till att identifiera en uppsättning tillförlitliga molekylära biomarkörer för att underlätta diagnos och identifiering av potentiella nya terapier för AST.

Visa alla forskare