Alexandra Rundberg Nilsson

Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin

2018

Inflammation styr blodstamceller

Sjukdomar som är kopplade till inflammation, till exempel cancer och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers eller Parkinsons sjukdom, blir allt vanligare, särskilt bland äldre individer. På senare år har man i experiment kunnat visa att inflammation kan påverka stamceller direkt, bland annat de blodbildande stamcellerna i benmärgen. En teori går ut på att kronisk inflammation påverkar blodstamceller vid åldrande, och kan leda till immundefekter, anemi (blodbrist) och leukemi. I min forskning undersöker jag hur inflammation styr blodstamcellerna, och om det finns en direkt koppling till försämringar i blodsystemet. En större förståelse för en sådan koppling och dess reglering kan bidra till utvecklingen av behandlingsterapier för att motverka dessa tillstånd.
Visa alla forskare