Ali Furqan Shah

Medicinsk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2018

Fysikaliska och kemiska grunder till benvävnads hållbarhet under åldrande och sjukdom

Detta projekt syftar till att studera benvävnadens struktur och funktion, med fokus på naturliga gränszoner samt omvandlingsprocessen av oorganiserat ben till organiserat ben under benläkning. Osteoblastcellerna hjälper till att bygga upp ny benvävnad. De är omgivna av extracellulär matrix som de själva syntetiserar och utvecklas till osteocyter. Osteocyterna kommunicerar med varandra genom ett särskilt nätverk. Viktiga frågor är: (1) Under benmodellering, finns det en minimal mineraliseringsgrad som krävs för att osteoblaster ska börja producera extracellulär matrix? (2) Kan ämnen transporteras via osteocyternas nätverk och kan sådan intercellulär transport påverkas av åldrande och sjukdom? (3) Påverkas benvävnadens struktur av sjukdom och åldrande och hur stor är skillnaden i tidigt oorganiserat ben? (4) Påskyndar mekanisk stimulering omvandlingen av oordnat ben till organiserat ben? Det föreslagna projektet kommer att ge betydande förståelse av den fysikaliska och kemiska grunden för benstyrka och funktion vid åldrande och sjukdom.
Visa alla forskare