Anders Näsman

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi och patologi

2017

Virus-association samt markörer för prognostik och invasivitet i huvud-halstumörer

”Tumörvirus i huvudhalstumörer: Betydelse för sjukdomsutveckling och prognos.”Vissa virus kan orsaka uppkomsten av tumörer och syftet med dessa studier är att kartlägga förekomst av idag kända tumörorsakande virus i olika huvudhalstumörer.  Dessutom önskar vi hitta nya biologiska markörer som bättre kan förutsäga prognos hos patienter med virusorsakade tumörer, för att i framtiden kunna erbjuda skräddarsydd behandling. Slutligen vill vi även studera olika stadier inom cancer-utveckling i huvudhalsområdet, och hur dessa stadier skiljer sig mellan virusorsakad och icke-virusorsakad cancer. Till vårt förfogande har vi därför samlat in en stor mängd tumörprover från huvudhalsområdet. Vi kommer att undersöka förekomst av tumörorsakande virus (med fokus på humana papillomvirus och humana polyomavirus) med molekylära metoder och ska analysera skillnader i genuttryck mellan patienter med ett gott och ett sämre svar på behandling samt mellan olika tumörstadier. Vår förhoppning är att bättre förstå och kunna förutspå behandlingssvar samt tumörutveckling hos dessa patienter.
Visa alla forskare