Anders Ståhlberg

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Stamcellsforskning

SSMF-Forskare

Göteborgs universitet

Institutionen för med biokemi och patologi

2011

Cancerstamceller, celldelning och cellåldrande i sarkom på encellsnivå

Målet med min forskning är att kartlägga likheter och skillnader mellan enskilda tumörceller i sarkom (cancer utgående från kroppens stödjevävnader) för att kunna identifiera olika typer av tumörceller såsom cancerstamceller, celler som delar sig snabbt samt vilande tumörceller. Vi har utvecklat en känslig mätmetod som gör att vi kan mäta genaktiviteten i enskilda celler och kan på så sätt kartlägga exakt vilka celler som faktiskt finns i en tumör. Det långsiktiga målet är att öka den grundläggande förståelsen av tumörutveckling och vilka mekanismer som gör att sarkom uppkommer och blir en allvarlig sjukdom. Vår forskning syftar till att ge en noggrannare cancerdiagnos och till att utveckla nya och effektivare behandlingsmetoder för sarkomsjukdomar.
Visa alla forskare