Anders Tisell

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Institutionen för medicin och hälsa

2015

Maligna hjärntumörer: Automatisk klassificering och gradering

Målsättningen med detta projekt är att utveckla en metod för automatisk och korrekt klassificering av tumörvävnad och strålskador på frisk vävnad. Dels för primär diagnostik av hjärntumörer och i uppföljningen av hjärntumörer samt för att kunna skapa optimala dosplaner för strålterapi med stor effekt på tumören, men utan att skada vital frisk vävnad. Detta kommer utföras genom att utveckla en metod för att mäta cellsammansättningen i hjärnvävnaden. Metoden kommer att baseras på en kombination av magnetresonansspektroskopi som ger ett mått på cellmetabolismen och kvantitativ magnetresonansbildtagning som ger ett mått på förhållanden mellan vatten och makromolekyler.
Visa alla forskare