Anders Wittrup

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2015

Leverans av RNA-baserade läkemedel till tumörcellers inre

Korta dubbelsträngade RNA-molekyler (så kallad siRNA) kan användas för att stänga av praktiskt taget vilken gen som helst, till exempel gener som är centrala för cancercellers tillväxt. Eftersom siRNA-molekyler är väsentligt större än traditionella läkemedel är det dock svårt att leverera siRNA över cellmembranet till cellens inre. I mitt projekt studerar vi hur celler håller sitt cellmembran intakt och därmed skyddar sitt inre samt hur man kan öppna upp membranet för att leverera siRNA in i cellen. Vi studerar också hur man kan konstruera siRNA-molekyler som specifikt söker sig till tumörer och binder till strukturer på cancercellens yta. Min förhoppning är att detta ska möjliggöra utveckling av en ny generation mycket specifika målriktade cancerterapier med bättre effektivitet och mindre biverkningar.
Visa alla forskare