Andreas Frick

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Psykologi

2016

Hur rädsla uppkommer; en studie på serotoninsignalering och dess roll i rädsloinlärning hos tvillingar

Varför vissa människor utvecklar ångestsyndrom är inte helt klarlagt, men det är känt att det finns ärftliga komponenter. Rädslobetingning, dvs. skapandet av rädslominnen genom att koppla en stark känsla av obehag till ett tidigare neutralt objekt, används ofta som experimentell modell för att studera dessa handikappande tillstånd. Signalämnet serotonin tros vara inblandat i inlärningen av rädslominnen. Syftet med projektet är att studera i vilken grad rädslorelaterad signalering med serotonin och aktivitet i hjärnans rädslokretsar är ärftliga, samt om serotonin reglerar aktiviteten i dessa kretsar och på så sätt styr rädsloinlärningen. Jag kommer att använda modern hjärnavbildningsteknik, som gör det möjligt att mäta serotoninsignalering och hjärnaktivitet under rädslobetingning. Genom att studera tvillingar kan vi uppskatta hur stor del av serotoninsignaleringen och hjärnaktiviteten vid rädsloinlärning som förklaras av ärftliga faktorer. Min förhoppning är att projektet kan ge ny kunskap om utvecklingen av ångestsyndrom och i förlängningen till förbättrade behandlingsmetoder.
Visa alla forskare