Andri Lemarquis

Cancer och onkologi

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2022

Mekanismer för immunrekonstitution och tymusåterhämtning efter skada och åldrande

Syftet med projektet är att förbättra prognosen för barn och vuxna som drabbas av cancersjukdomar genom snabbare återhämtning av immunsvarets funktion. Trots att överlevnaden från de flesta cancersjukdomar har förbättras de senaste decennierna tål många patienter behandlingen illa och behandlingen begränsas ofta av nedsatt immunförsvar som i sin tur leder till att många dör av infektioner efter cellgiftbehandling eller strålning. I mitt projekt fokuserar jag på att boosta immunförsvaret genom att öka thymuskörtelns förmåga att återhämta sig. I experimentella och påbörjade kliniska studier har gruppen som jag har blivit inbjuden till observerat att hormoner samt immunfaktorerna IL-22 och BMP4 ökar thymusens förmåga att återhämta sig. Dessa fynd vill jag utforska vidare med nya sekvenseringstekniker i cellodlings- och musmodell för att se om man kan undvika eller minska svår immunhämning hos individer som har fått cellgift och strålbehandling. Målsättningen är att vi ska etablera nya sätt att förbättra behandlingen av cancerpatienter genom att boosta thymusens förmåga till nybildning av ett funktionellt immunförsvar snabbare. Detta skulle kunna ha mycket stor betydelse på både kort och lång sikt för den enskilda patienten, med minskade mortalitet, infektioner och färre begränsningar i livet. 

Visa alla forskare