Anja Lundgren Mortensen

Medicinsk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

2020

Utveckling av ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer

Att drabbas av anaplastisk sköldkörtelcancer (ATC) är idag en dödsdom, och det medicinska behovet är enormt. I detta projekt kommer jag att utveckla ett nytt ATC-målsökande radioaktivt läkemedel, och förbereda detta för klinisk användning. För att kunna ta steget mot klinisk användning är det helt avgörande att jag vidgar min forskningsmiljö från min nuvarande prekliniska grupp vid UU till den mer kliniskt inriktade gruppen under Prof. Jan Zedenius på KI. I forskargrupp Nestor, UU, har man upptäckt att CD44v6 är en mycket lovande måltavla för målsökning av ATC, verifierat i både cell-linjer och patientmaterial. I samarbete med SciLifeLab har vi sedan tagit fram en panel av antikroppar som binder specifikt till CD44v6-uttryckande ATC. Genom att fästa en terapeutisk radionuklid till antikroppen så ansamlas sedan radioaktiviteten i tumören, vilket leder till en lokal strålterapi. I försök på tredimensionella ATC tumörsfäroider har vi kunnat visa en mycket stark terapeutisk effekt. Vi har sedan kunnat påvisa att radionuklidmärkt antikropp även hittar och binder till ATC-tumörer i musmodell.Värduniversitet: Karolinska Institutet
Visa alla forskare