Anna Törnqvist

Ortopedi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för Medicin

2016

Studier av mekanismer bakom utvecklingen av ledsjukdomen artros

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom i Sverige och leder till kronisk smärta och rörelsesvårigheter. Sjukdomen, som leder till att det skyddande brosket i ledytorna bryts ner, har ingen behandling och det är inte helt klart hur den uppstår. Det har visats att artros har ärftliga komponenter, där  vissa nedärvda variationer i specifika områden i arvsmassan kan ge en ökad risk för att drabbas av sjukdomen. I dessa områden ligger ett antal gener som potentiellt är involverade i artrosutveckling, men det är ännu inte känt vad de har för funktion i ledbrosket. Mitt projekt handlar om att göra olika funktionella studier, i både cellkulturer och i möss, för att utreda hur dessa gener kan ge upphov till artros. På så sätt hoppas jag kunna bidra till utveckling av nya läkemedel för behandling av artros.
Visa alla forskare