Anna Vilborg

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f onkologi och patologi

2011

Funktioner och mekanismer för icke-kodande RNA i cancer

På senare tid har betydelsen av icke-kodande ribonukleinsyra (RNA) fått allt mer uppmärksamhet – framför allt för sin roll som regulator-molekyler. Särskilt korta, icke-kodande RNA, s.k. microRNA, har rönt stort intresse, inte minst som felaktig reglering av microRNA har visat sig vara associerat med olika cancerformer. På senare tid har man också börjat studera längre icke-kodande RNA och deras koppling till cancer. I mitt projekt arbetar jag med att studera både microRNA och längre icke-kodande RNA och deras roll i cancer. Jag är framför allt intresserad av att ta reda på hur deregleringen av dessa icke-kodande RNA kan bidra till transformering, dvs processen när en vanlig cell övergår till att bli en cancercell.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare