Axel Abelein

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

2018

Det anti-amyloida BRICHOS proteinet – grunden för en potentiell behandlingsstrategi mot Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens i världen. Avlagringar i hjärnan som består av fibrer av den så kallade amyloid-beta (A-beta) peptiden är ett karakteristiskt kännetecken för sjukdomen, precis som de efterföljande skadorna på nervcellerna. Trots stora insatser både av forskare och läkemedelsindustri finns idag inget effektivt läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Ett protein som kallas BRICHOS har visat sig kunna förhindra bildandet av A-beta fibrer, och framför allt dess negativa effekter på nervceller. Syftet med detta projekt är att karakterisera strukturen av BRICHOS proteinet och hur det växelverkar med A-beta. Detta är av yttersta vikt för att förstå mekanismer som hämmar aggregering av A-beta. Sådan kunskap skulle vara till nytta för design av nya terapeutiska och diagnostiska metoder för demensrelaterade sjukdomar.
Visa alla forskare