Balazs Acs

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2021

Artificiell intelligens för att förbättra diagnostik och prognostisering vid bröstcancer

Histopatologisk bedömning av tumörer ger information som är avgörande för kliniskt beslutsfattande. Dagens cancerdiagnostik utförs manuellt av patologer med hjälp av ett mikroskop eller digitaliserade bilder. I analysen ingår noggrann morfologisk bedömning av tumörtyp, grad och biomarkörer. Men mänskliga bedömningar är kopplade till hög grad av osäkerhet och variation, vilket ibland ger opålitlig information som leder till suboptimala behandlingsbeslut. Dagens oprecisa cancerdiagnostik leder till under- och överbehandling som påverkar patientens resultat och skapar en ohållbar kostnad för samhället.Vi utvecklar datorbaserade modeller med hjälp av artificiell intelligens (AI, deep learning) för bedömning av histopatologibilder, som syftar till att förbättra rutinmässig klinisk patologi. Vår retrospektiva studiepopulation inkluderar alla kvinnor som diagnostiserades med bröstcancer i Region Stockholm mellan 2005 och 2014, sammantaget över 20,000 patienter. Sannolikt en av världens största databaser för bröstpatologi. Fokus ligger på bedömning av biomarkörer (ER, PR, HER2, Ki67) med syfte att fungera som beslutsstöd till patologen. Dessutom tränar vi AI-baserade modeller som kan ”se” kliniskt relevant information i histopatologibilder omöjliga för det mänskliga ögat. Här är målsättningen att utveckla metoder som kan möjliggöra precisionsmedicin.
Visa alla forskare