Björn Wahlin

Blodsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2015

Individualiserad behandling mot follikulärt lymfom utifrån nya biomarkörer i den immunologiska mikromiljön och immunsystemet

Follikulärt lymfom är en malign cancersjukdom med synnerligen individuellt förlopp. För en tredjedel av patienterna ger försiktig immunologisk behandling med endast antikroppen rituximab fullständig sjukdomsfrihet i många år, men för ungefär lika många patienter har denna behandling ingen effekt alls. Behandlingseffekten verkar åtminstone delvis bero på egenskaper i patientens immunceller, som finns både i den lokala mikromiljön och i hela immunsystemet. I projektet tar vi upprepade prov på patienternas blod och cancervävnad under samtidig behandling med rituximab för att studera migration och aktivering av olika slags immunceller. I material från internationella studier där rituximab har kombinerats med immunaktiverande substanser försöker vi hitta faktorer i patienternas mikromiljö och blod som kan förutsäga behandlingssvaret. Vi tänker också starta en akademisk prövning där vi ger patienter Cannabis sativa för att studera patienternas behandlingssvar på detta läkemedel kliniskt, tumörbiologiskt och immunologiskt.
Visa alla forskare