Bogdan Mitran

Läkemedelskemi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

2020

GRPR antagonister för diagnostisk avbildning och terapi av prostatacancer

Prostatacancer tillhör en av de mest heterogena maligna tumörerna. Noggrann stadieindelning av prostatacancer är av stor vikt för valet av behandling, och detta är något som i nuläget görs på kliniken. Identifiering av patienter med ett begränsat antal metastaser (spridd cancer) kan möjliggöra specifika behandlingsstrategier (individanpassade) med förbättrat resultat. Målet med min forskning är att utveckla radioaktivt märkta biomolekyler för en personanpassad behandling av lokalt spridd prostatacancer, samt möjligheten att selektera patienter för detta ändamål. Vårt individanpassade tillvägagångssätt skulle innefatta användningen av radioaktivt märkta peptider som är riktade mot molekylära mål nära besläktade med prostatacancer,  så som gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) och prostate-specific membrane antigen (PSMA). GRPR är främst uttryckt i de tidiga stadierna av prostatacancer. Uttrycket av PSMA ökar i samband med att sjukdomen framskrider, detta främst i de förändringar som inte längre påvisar androgen känslighet och metastaser. Jag planerar att designa peptider som kan användas (efter påkopplingen av radionuklider) för diagnostisk avbildning eller radioterapi av prostatacancer. Forskningsprojektet har potential att förbättra den situationen och behandlingen för patienter med prostatacancer.Värduniversitet: Uppsala universitet
Visa alla forskare