Brent Page

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2016

Kartläggning av STAT3 hämning och utveckling av STAT3 målinriktade anticancermedel

Min forskning fokuserar på att utveckla nya metoder för att studera interaktionen mellan cancerläkemedel och deras målproteiner i cellen. Projektet går ut på att öka vår förståelse för hur ett visst protein – STAT3 – som spelar en viktig roll i cancerutveckling – fungerar och hur vi kan utveckla nya cancerläkemedel genom att blockera STAT3-signalering. Genom att förstå vilka läkemedel som direkt interagerar med STAT3 hoppas jag kunna utveckla mer effektiva STAT3-hämmare. Fokus ligger på att ta fram helt nya STAT3-hämmare och utveckla dessa till läkemedel i samarbete med andra experter inom STAT3 biologi. Det övergripande målet med forskningen är att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med cancer genom att använda den senaste forskningstekniken inom kemisk biologi.
Visa alla forskare