Carl Björkholm

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

2016

Ketamins snabbverkande antidepressiva effekt

I kliniska studier har man de senaste åren funnit att läkemedlet ketamin, som ursprungligen har tagits fram som ett narkos-preparat, har en mycket kraftfull antidepressiv effekt på patienter som inte svarar på vanlig antidepressiv behandling. Intressant nog sätter effekten av ketamin in mycket snabbt, inom några timmar, till skillnad från vanliga antidepressiva läkemedel där det vanligen dröjer flera veckor innan full effekt uppnås. Den antidepressiva effekten av en enda dos ketamin räcker i dagar upp till veckor, långt efter det att läkemedlet  eliminerats ur kroppen. Detta tyder på att ketamin ger upphov till långvariga förändringar i hjärnans signalering. Dock är den exakta verkningsmekanismen ännu inte känd.I mitt forskningsprojekt ska jag studera hur ketamin påverkar cellerna i hjärnområdet hippocampus, en viktig region för minnesfunktioner i hjärnan som är påverkad vid depression. Framförallt ska jag studera hur uttrycket av så kallade AMPA receptorer förändras. Jag kommer att använda genetiskt modifierade möss som saknar vissa specifika gener för att studera deras förmåga att svara på ketamin för att få en förståelse av verkningsmekanismen. Dessa studier kommer även att kompletteras med biokemiska och fysiologiska analyser på nervcellernas aktivitet. En ökad kunskap om hur ketamin förmedlar sin snabba och potenta antidepressiva effekt ger viktig information för utvecklingen av nya och bättre antidepressiva läkemedel.
Visa alla forskare