Carl Sellgren Majkowitz

Psykiatri

SSMF Consolidator Grant

Karolinska Institutet

2023

Ökad nedbrytning av kopplingar mellan hjärnceller vid schizofreni – kombinerade experimentella och kliniska studier för att identifiera nya målstrukturer för läkemedel

Schizofreni är en psykossjukdom som oftast leder till betydande konsekvenser för den drabbade och samhället i stort. Nya storskalig genetiska studier har identifierat en rad genetiska faktorer som ökar risken för schizofreni. Dessa har givit mekanistiska ledtrådar som talar för en ökad eliminering av kopplingar mellan hjärncellerna i ett tidigt skede av sjukdomen. Vi har dock ännu inte detaljerat kunnat kartlägga de molekylära händelser som driver förloppet och till stor del beror detta på att vi fortsatt saknar humana sjukdomsmodeller som kan adressera dessa komplexa mekanismer. Detta har hindrat utvecklingen av nya riktade läkemedel som skulle kunna hindra dessa processer i ett tidigt skede av sjukdomen. I denna forskningsstudie använder vi oss av en ny hjärnorganoid – en tredimensionell modell av den tidiga hjärnan baserad på omprogrammerade hudceller från patienter – och genomför en detaljerad kartläggning av hur enskilda celler och molekylära processer bidrar till ökad eliminering av kopplingar mellan hjärncellerna i de modeller som baseras på celler från patienter med schizofreni. För att sedan försäkra oss om att de identifierade mekanismerna speglar processer som sker i den verkliga hjärnan så genomför vi mätningar i ryggmärgsvätska från de individer som bidragit med celler till våra modeller. På så sätt kan vi studera hur modellerna överensstämmer med processer i hjärnan och selektera ut mekanismer som är kliniskt relevanta att angripa med nya riktade läkemedel.

Foto: Rafel Motta: Flying Pig Studio

Visa alla forskare