Carolina Hagberg

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för cell och molekulärbiologi

2014

Karakterisering av humana bi-nukleära fettceller

Mitt forskningsprojekt syftar till att hos människan studera en ny subpopulation av fettceller, vilka har två cellkärnor (så kallade bi-nukleära fettceller). Dessa fettceller har inte beskrivits tidigare, och preliminära resultat tyder på att de har betydelse för fettvävnadens funktion och förnyelseförmåga, speciellt hos överviktiga patienter. Fetma ökar i populationen och är starkt associerat till flertalet metabola sjukdomstillstånd, såsom diabetes, leversjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Jag kommer att undersöka hur bi-nukleära fettceller uppkommer samt deras biologiska betydelse hos friska respektive överviktiga patienter. Fettbiopsier fås från kirurgiska ingrepp, och biopsiernas andel av bi-nukleära celler, genuttrycksmönster samt förnyelseförmåga karakteriseras. Dessa fynd kan sedan jämföras med patientinformation för att etablera klinisk signifikans samt eventuellt samband med sjukdomstillstånd. Kunskapen kommer förhoppningsvis att öka vår förståelse för fettvävnadens funktion i både hälsa och metabol sjukdom.
Visa alla forskare