Caroline Gallant

Cell- och molekylärbiologi, Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f immunologi, genitik & patologi

2012

Utveckling och applikation av molekylära verktyg för HIV-forskning och diagnostik.

Projektets mål är att använda molekylära tekniker för forskning på HIV – humant immunbristvirus – i syfte att vidareutveckla HIV-diagnostiken. Tidig diagnos och tidigt insatt behandling är ett viktigt för att minska risken för smittsprdning av HIV. Målet med detta projekt är att utveckla ett snabbt och billigt diagnostiskt test som kombinerar mätning av både HIV-virusets arvsmassa och proteiner. Ett test som kan utföras i samband med de första provtagningarna från patienten. En annan viktig fråga som behöver besvaras är var i kroppen HIV-viruset gömmer sig under behandling. I detta projekt kommer tekniker att utvecklas för att kunna identifiera HIV-virusets “ursprungsceller” som cirkulerar i de drabbades blod, samt tekniker för att mäta virushalterna i olika vävnader från individer under behandling. Det långsiktiga målet är att dessa resultat ska bidra till att vi i framtiden helt ska kunna bota smittbärare av HIV.
Visa alla forskare