Caroline Hansson

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

2015

Biomarkörer för att prediktera självmordsförsök

Projektets övergripande mål är att förbättra bedömningen av suicidrisk hos bipolära patienter. Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom med mycket hög risk för suicid jämfört med befolkningen i stort. Sjukdomen har en relativ hög ärftlighet och man tror därför att biologiska faktorer har en stor roll. Detta gör att det är stor sannolikhet att vi kan hitta biologiska markörer, så kallade biomarkörer, som kan hjälpa oss att förutspå vilka individer som har hög risk för suicid. Dagens metoder för bedömning av suicidrisk bygger på särskilda intervjuformulär. Vår idé är att kombinera intervjuerna med kliniska, genetiska och biologiska riskfaktorer i en riskbedömningsmodell. Denna modell har stora möjligheter att förbättra den kliniska bedömningen av suicidrisk och vägleda val av behandling.
Visa alla forskare