Caroline Ingre

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

2015

Utveckling av ALS-register och biobank, samt definieringav ALS-sjukdom och sjukvårdsprocess

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en dödlig sjukdom, som presenterar sig som tilltagande muskelförlamning. Genom att skapa ett kvalitetsregister för ALS som innehåller specifik information om sjukdomssymtom och sjukvårdsprocess, tar vi första steget mot att förbättra och koordinera ALS-vården nationellt. Vi kommer även att samla prover från ALS-patienterna, och vill på så sätt skapa en särskild ALS-biobank. En sådan biobank kan generera en forskningsbas både lokalt, nationellt och internationellt. Proverna bidrar till studier kring typiska biomarkörer (biologiska markörer) för diagnos, för att studera dynamiken i sjukdomen och som stöd för behandling. Det övergripande syftet med projektet är att öka samarbete mellan sjukhus, samla prover och information om sjukdomen och därmed förbättra vården och bidra till forskningen om ALS i Sverige.
Visa alla forskare