Caroline Olsson

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutioner för kliniska vetenskaper

2015

Prediktionsmodellering av biverkningar efter strålbehandling: Effekter av dos till flera strukturer

Idag ges strålbehandling vid olika cancersjukdomar utifrån kunskaper om vilken dos som behövs för att få bort tumören och dosen som enskilda anatomiska organ eller strukturer tål utan att orsaka allvarliga biverkningar. Behandlingen leder dock ofta till att flera organ eller strukturer bestrålas samtidigt men kunskapen om hur antalet och svårighetsgraden av biverkningar förändras i samband med detta är begränsad. Målsättningen med min forskning är att utveckla matematiska och statistiska modeller som beskriver sambandet mellan dos till flera strukturer och biverkningar efter strålbehandling. Sådana modeller kan användas för att utforma strålbehandlingen utifrån patienters specifika anatomi så att färre biverkningar uppstår utan att möjligheten till bot äventyras. Min förhoppning är att denna forskning ska ge fler canceröverlevare ett normalt liv efter behandlingen.
Visa alla forskare