Cecilia Nordfors

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

2016

Semliki Forest virus, en modell för cancerbehandling och vaccinutveckling

Virus har länge betraktats som en potentiell form av cancerbehandling på grund av deras förmåga att infektera och förstöra cancerceller. Vi kommer att studera dessa egenskaper hos Semliki Forest virus (SFV, namngivet efter skogen där det upptäcktes, Semliki skogen i Uganda). Tidigare studier av SFV har påvisat dess förmåga att både förstöra cancerceller och att specifikt infektera celler i nervsystemet, egenskaper som skulle kunna användas för att behandla vissa former av hjärntumörer. Vi vill vidareutveckla detta system för säker användning i cancerpatienter. SVF är också nära släkt med andra virus som kan orsaka farliga infektioner hos människan, för vilka det idag saknas både behandling och vaccin. Närmare studier av SFVs genetik kan därmed användas i utvecklingen av vaccin mot dessa virus.
Visa alla forskare