Christopher Sjöwall

Immunologi, Medicinsk forskning, Reumatologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Linköpings universitet

Institutionen för klinisk- & experimentell medicin

2013

Kliniska och experimentella studier av det cellulära och molekylära samspelet vid systemisk lupus erytematosus (SLE)

I detta forskningsprojekt studeras utvalda molekyler (t.ex. C-reaktivt protein, pentraxin-3, suPAR och HMGB1) och autoantikroppar med avseende på deras biologiska funktioner och egenskaper som biomarkörer vid inflammatorisk systemsjukdom. Förståelse av immunregleringen vid de reumatiska sjukdomarna ger bättre möjligheter till precis diagnos, optimerad användning av redan befintliga läkemedel samt möjlighet till utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier. Sjukdomen systemisk lupus erytematosus (SLE) utgör en prototyp för autoimmunitet och inflammatorisk systemsjukdom. Frågeställningarna utgår från klinik då jag i projektet följer en regional grupp av SLE-patienter (Klinisk LUpusRegister I Nordöstra Götaland, KLURING), men frågeställningarna bearbetas till stor del experimentellt. Projektet har således stark translationell karaktär.
Visa alla forskare