Daniel Espes

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Medicinsk Cellbiologi

2017

Regeneration av insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes

Målet med mitt arbete är att hitta strategier för att stimulera nybildning och tillväxt av insulinproducerande celler hos barn och vuxna med typ 1 diabetes. Det har nyligen visats att drygt 40 % av alla patienter med typ 1 diabetes över 10 år har kvar en egen låggradig insulinproduktion. Vi studerar i detalj vilka faktorer som påverkar detta och genomför även en klinisk behandlingsstudie som syftar till att stimulera tillväxt av de kvarvarande insulinproducerande cellerna. Mängden insulinproducerande celler anläggs under barndomen och bibehålls därefter på ungefär samma nivå. Intressant nog ökar dock mängden insulinproducerande celler med 50 % under en normal graviditet för att sedan återgå till utgångsläget. Vi studerar nu experimentellt mekanismerna bakom detta. Dessutom utför vi i kliniska studier för att se om tillväxt av insulinproducerande celler även sker hos kvinnor med typ 1 diabetes. Målet är att kartlägga de faktorer som möjliggör tillväxten med förhoppning om att i framtiden kunna efterlikna dessa i kliniska behandlingar.
Visa alla forskare