Daniel Nätt

Barn- och ungdomsmedicin, Genetik, ärftliga sjukdomar, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f klinisk- & experimentell medicin

2013

Föräldragenerationens roll i sjukdom och hälsa – det epigenetiska perspektivet på stress och missbruk

Kan stress hos föräldrarna innan graviditeten öka risken för att barnet utvecklar psykiska sjukdomar som vuxen? Svaret har faktiskt i upprepade studier visat sig vara ja. Men de bakomliggande mekanismerna är fortfarande okända. Emot tidigare dogma har ny forskning visat att gener används dynamiskt. Lever man till exempel i en stressig miljö behövs vissa gener mer än om man lever i en lugn miljö; man kan säga att generna programmeras av levnadsmiljön. I detta SSMF-stödda projekt kommer vi att undersöka hur levnadsmiljön programmerar generna i musförälderns spermier och äggceller och hur detta påverkar belöningssystemet i avkommans hjärna. Belöningssystemet lägger grunden för uppkomsten av så vitt skilda saker som lycka, depression och drogmissbruk.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Visa alla forskare