Daniel Nyqvist

Cell- och molekylärbiologi, Diabetes

SSMF-Forskare

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2011

Samspel mellan blodkärl och insulinproducerande celler vid typ 2-diabetes

Antalet personer som insjuknar i typ 2-diabetes ökar snabbt i dagens samhälle då allt fler är överviktiga. Typ 2-diabetes karaktäriseras av att de insulinproducerande cellerna inte längre förmår att tillgodose kroppens insulinbehov. Höga nivåer av fettsyror i blodet leder till ökat insulinbehov samt är skadligt för de insulinproducerande cellerna. Ett kontinuerligt samspel mellan blodkärl och vävnad reglerar transporten av fettsyror från blodet via blodkärlen till aktiva celler. I detta projekt kommer jag att studera hur samspelet mellan blodkärl och insulinproducerande celler reglerar transporten av fettsyror och påverkar insulinproduktionen vid insjuknande i typ 2-diabetes. Målet är att bidra med nya insikter om hur blodkärl och insulinproducerande celler samverkar samt att undersöka om de insulinproducerande cellernas funktion kan förbättras om blodkärlens transport av fettsyror blockeras.
Visa alla forskare