Daniel Sorobetea

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Naturvetenskapliga fakulteten

2018

Döende immunceller skyddar mot bakterieinfektion

När en främmande bakterie infekterar kroppen måste immunförsvaret snabbt reagera och förgöra inkräktaren. Under särskilt svåra infektioner dör många immunceller vilket tidigare troddes vara en del av sjukdomsförloppet men nu har visats vara ett sätt för immunförsvaret att signalera åt andra celler att infektion kräver mer hjälp att bekämpas. Vi ämnar studera hur dessa döende celler skyddar mot Yersinia (bakterien som orsakar pest) och hoppas kunna identifiera viktiga signalmolekyler i detta förlopp. Vi tror att denna kunskap kan bli viktig för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier men även hjälpa oss att bättre förstå hur celler dör vilket är relevant bland annat under cancer där dessa signaler inte längre fungerar som de ska.
Visa alla forskare